den 20 september 2017
Dagens namn: Elise, Lisa
Orsa Kommun vapensköld

Orsa kommun - helt enkelt!
Kontakta oss

Ring 99 (fast ank) eller 996 (mobil ank) och säg "Växeln Orsa"

receptionen@orsa.se

Telefoni

Ny växellösning - Trio
Samtliga dalakommuner har samverkat kring upphandling av nytt telefoniavtal och kommit fram till en gemensam växellösning - Trio. Alla kommuner finns nu i en gemensam katalog med femsiffriga kortnummer. Du behöver fr.o.m. nu inget riktnummer för att ringa till någon annan dalakommun (OBS Borlänge driftsätts den 15 oktober).
 
Lär dig mer om Trio i användarinstruktionen.

 

Uppdrag, roller och ansvar
Växeln i Orsa kommun har en funktion för att hantera inkommande samtal och förmedla dessa på bästa sätt. Växelfunktionen kan också ta emot meddelanden och vidarebefordra dem via e-post och SMS.

Växelfunktionen ska inte i första hand användas för ”internsamtal”, d v s förfrågningar om vidarekoppling mellan kommunens anknytningar. Dessa internsamtal ska hanteras av respektive användare genom att använda automatiska telefonisten eller Trio Assistant.

Medarbetare ansvarar för att den egna anknytningen är rätt inställd. Varje användare har skyldighet att hänvisa telefonen när man inte är anträffbar samt att koppla ur meddelanden och hänvisningar vid återgång till normalt läge. Anvisningar om hur detta hanteras finns i användarinstruktionen eller hos växeln. Har man en röstbrevlåda knuten till sin anknytning, är man skyldig att lyssna av denna.

Du som förutom medarbetare även är chef ska alltid meddela växeln om någon slutar, byter tjänst, får andra arbetsuppgifter eller om en ny medarbetare tillkommit. Detta för att växeln skall kunna koppla samtalen till rätt person eller funktion. 

 

Vi som jobbar här
Agneta Enmalm-Broberg, Helen Lindh, Ulrika Björnhem och Marie Nilsson

  

Beställning abonnemang/anknytning

Beställning mobiltelefon/fast telefon

Valbara modeller mobiltelefon/fast telefon

Sidan underhålls med webKontroll från Daladatorer